Meniu

Lacul Ştiucilor

Lacul Știucilor este o rezervație naturală de tip avifaunistic, situată în nord-vestul judeţului Cluj (în Câmpia Fizeşului), pe teritoriul administrativ al comunei Fizeşu Gherlii, în partea vestică a satului Săcălaia (în locul cunoscut de localnici sub denumirea de Valea Bontului), lângă drumul judeţean (DJ109D) care leagă satul Sic de Nicula.
Stârc cenuşiu (Ardea cinerea)


Rezervația naturală (înfiinţată în anul 1966) a fost declarată arie protejată prin ''Legea Nr.5'' din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 26 hectare.

Aria naturală reprezintă o zonă umedă, cu luciu de apă (lac populat cu ştiucă, o specie de pește teleostean(grupă de peşti din care fac parte somnul, știuca şi crapul, ce aparţin unei subspecii de pești cu coloana vertebrală şi craniul complet osoase şi corpul acoperit cu solzi osoși și coadă împărțită în două părti egale) și vegetație lacustră ce include și insule plutitoare (plauri) acoperite cu stuf.

 Rezervația găzduiește atât specii de păsări acvatice clocitoare, printre care: buhai de baltă (Botaurus stellaris), corcodel mic (Tachybaptus rificollis), lişiţă (Fulica atra), presură (o specie din familia Emberizidae); cât și specii de pasaj: stârc cenuşiu (Ardea cinerea), nagâţ (Vanellus vanellus) sau cufundar polar (Gavia arctica).

 Obiective turistice
În vecinătatea rezervaţiei naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcaşuri de cult, zone de agrement, arii naturale protejate), astfel:

Biserica de lemn din Nicula

  • Biserica Reformată-Calvină din secolul al XVII-lea, cu tavan casetat, pictat în 1752
  • Biserica de lemn din satul Nicula, construcţie secolul al XVII-lea (1701). A fost adusă din satul Fânaţe, judeţul Bistriţa-Năsăud
  • Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1829), din satul Bonţ
  •  Rezervaţia naturală Stufărişurile de la Sic


✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *