Meniu

Pădurea Ciuaşului

Pădurea Ciuaşului este o rezervație naturală de tip avifaunistic, forestier și floristic, situată în extremitatea central-estică a județului Cluj (aproape de limita teritorială cu judeţul Bistriţa-Năsăud), în partea estică a satului Ţaga și cea nordică a ''Delului Ciuaș'', în apropiere de ''Lacul Ţaga'', lângă drumul județean (DJ109C) care leagă localitatea Sântioana de centrul comunei Țaga.

 Descriere

Aria protejată reprezintă o zonă împădurită (în versantul nordic al dealului Ciuașu) cu specii de arbori și arbusti printre care: gorun (Quercus petrea), stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), gladiş (Acer tataricum), păducel (Crataegus monogyna) sau soc negru (Sambucus nigra).
Măceş (Rosa canina)

La nivelul ierburilor vegetează specii floristice de rogoz (Carex pilosa), plămânărică (Pulmonaria officinalis), gizdei (Lotus corniculatus), coada șoricelului (Achillea millefolium), pochivnic (Asarum europaeum), vinariță (Asperula odorata), pătlagină (Plantago media) sau sânziene de pădure (Galium schultesii).

Pădurea Ciuașului adăpostește și asigură condiții prielnice de cuibărit, hrană și viețuire pentru o colonie de păsări migratoare cu specii de: stârc cenușiu (Ardea cinerea), stârc roșu (Ardea purpurea), stârc de noapte (Nycticorax nyctricorax) și stârc pitic (Ixobrychus minutus).

 Obiective turistice

Biserica  de lemn din Sântejude
În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, zone naturale, astfel:

*  Biserica Reformat-Calvină din din satul Năsal, construcţie secolul al XV-lea, monument istoric
*  Biserica de lemn din Năsal cu hramul "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril“ (1804-1808), cu picturi interioare originale, monument istoric
* Biserica de lemn din Sântejude cu hramul "Sfântul Dumitru" (construcție 1701), monument istoric
* Castelul Wass de la Țaga cu zid de incintă, din secolul al XVIII-lea
* Iazurile și heleșteiele piscicole de la Țaga, Sântejude sau Țaga Mică

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *