Meniu

Poiana cu narcise de la Racâş-Hida

Poiana cu narcise de la Racâş-Hida este o rezervație naturală de tip floristic și peisagistic, situată în Depresiunea Almaș-Agrij (parte componentă a Podișului Someșan ce aparține Podișului Transilvaniei), în partea central-estică a județului Sălaj, pe teritoriul vestic al satului Racâș, în apropierea drumului național DN1G care leagă localitatea Hida de Gâlgău Almașului.

Rezervația naturală suprapusă sitului Natura 2000 - Racâș - Hida este o zonă deluroasă în bazinul superior al văii Jernăului (afluent de stânga al râului Almaș), cu rol de protecție pentru  o comunitate de narcise din specia Narcissus stellaris și Narcissus augustifolius, cunoscută de localnici sub denumirea populară de cocoroţea.

    Floră 

Aria protejat reprezintă o pajiște naturală (la izvoarele părâului Jernău) înconjurată de dealuri acoperite cu vegetație forestieră și ierboasă ce adăpostește o mare diversitatefloristică.

Pâlcurile de pădure sunt constituite din arbori și arbusti cu specii de: stejar (Quercus robur) gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), tei pucios (Tilia cordata), ulm (Ulmus campestre), frasin (Fraxinus excelsior), sânger (Cornus sanguinea), mur (Robus fruticosus), măceș (Rosa canina) sau păducel (Crataegus monogyna)
Cocoroţea

La nivelulierburilor, pe lângă  Narcissus angustifolius și Narcissus stellaris este întâlnită o varietate de plante cu specii de: crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), vinariță (Asperula odorata), omag (Aconitum moldavicum ssp. lycoctotum), pochivnic (Asarum europaeum), măzăriche (Lathyrus transsilvanicus), frate-cu-soră (Melamphyrum nemerosum), știrigoaie (Veratrum nigrum), precum și mai multe specii de graminee, printre care: pir (Agropiron repens), golomăț (Dactylis glomerata), iarba-vântului (Nardus stricta)  sau iarba-câmpului (Agrostis tenuis).

   Obiective turistice 

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective turistice (lăcaşuri de cult, monumente istorice]], situri arheologice, arii naturale protejate), asfel:
Biserica de lemn din Bălan Cricova

* Biserica de lemn din Racâş (monument istoric) construită la mijloculsecolului al XVI-lea
* Biserica de lemn din Sânmihaiu Almașuluice poartă hramul ''„Sf. Apostoli Petru și Pavel”'' a fost construită la începutul secolului al XVII-lea, monument istoric
* Biserica de lemn din Baica datată din anul 1645, monument istoric
* Biserica de lemn din Hida cu hramul ''„Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”'', construită în anul 1717
* Biserica de lemn din Mănăstirea Strâmba cu hramul ''„Adormirea Maicii Domnului”'' , ridicată în secolul al XVIII-lea, singura construcție care a mai rămas din fostului ansamblu monahal al Mănăstirii Strâmba, monument istoric
* Biserica de lemn din Bălan Josani cu hramul ''„Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”'', clădire monument istoric ridicată în anul 1695 de către meșterul de biserici Popa Toader
* Biserica de lemn din Bălan Cricova cu hramul ''„Adormirea Maicii Domnului”'', clădire monument istoric strămutată în anul 1848 de la Mănăstirea Bălan
* Biserica de lemn din Mănăstirea Bălan construcţie secolul al XIX-lea, monument istoric
* Grădina Zmeilor arie naturală cu o suprafață de 4 hectare aflată pe teritoriul administrativ al comunei vecine, Bălan✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *