Meniu

Mlaştina Hărman


Mlaştina Hărman este o rezervație naturală de tip botanic, sitată în partea central-estică a Ţării Bârsei (regiune istorică și etnografică din sud-estul Transilvaniei), în extremitatea estică a judeţului Braşov, în partea vestică a satului Hărman și cea sudică a Dealului Cetăţii - Lempeş (rezervație naturală de tip botanic și pesagistic), în imediata apropiere a drumului județean (DJ112A) care leagă Hărmanul de localitatea Bod.

  Descriere
Imagine din rezervaţie (vezi sursa)
Rezervația naturală se întinde pe o suprafață de 2 hectare şi a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a - zone protejate).

Aria protejată reprezintă o zonă umedă în apropierea văii Oltului, cu mlaștini și terase de luncă alcătuite din nisipuri, pietrișuri și argile, străbătută de câteva pâraie (Hușbor, Părăul de sub Coastă, Valea Morilor) ale căror ape au creat condiții optime supraviețuiri mai multor specii floristice rare (relicte glaciare).

  Floră
Aria naturală adăpostește o mare varietate floristică incluzând peste 150 de relicte glaciare, dintre care unele foarte rare sau endemice pentru Depresiunea Braşovului.
Genţiană mov (sursă)

Printre speciile floristice semnalate în arealul rezervației pot fi amintite: o subspecie endemică de armeria (Armeria alpina ssp. barcensis), bumburez (Schoenus nigricans), lalea pestriţă (Fritillaria meleagris), darie (Pedicularis sceptrum-carolinum), genţiană mov (Swertia perennis), o subspecie de ligularia (Ligularia sibirica ssp. araneess), drețe (Callitriche palustris), o orhidee din specia Orchis incarnata, ochii-broaștei (Primula farinosa), ghințură (Gentiana pneumonanthe), otrățel (Utricularia vulgaris), roua cerului (Drosera anglica, specie insectofagă).

Ierburile sunt prezente cu specii de: pipirig (Schoenoplectus setaceus), iarbă albastră (Molinia coerulea), trestie de câmp (Calamagrostis nejdecta) sau tufe de Cladium mariscus.

 Obiective turistice
În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (monumente istorice, lăcașuri de cult, arii naturale protejate), astfel:
  • Biserica fortificată din Hărman (monument istoric, secolul al XIII-lea) cu portal principal (realizat în stil gotic) pe faţada vestică și fortificație (triplu cordon de curtine concentrice) ridicată în secolul al XIV-lea. 
    Biserica fortificată din Hărman (vezi sursa)
  • Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Prejmer (monument istoric, secolul al XIII-lea) alcătuit din biserică, fortificație, două turnuri, două bastioane, drum de apărare și turn de poartă.
  • Biserica Evanghelică-Luterană din Bod (monument istoric) este  construită în jurul anului 1300 și restaurată în 1710, dar se prăbușește în anul 1802 în urma unui cutremur, urmând ca între anii 1804-1806, pe fundația bisericii vechi, să fie construit actualul lăcaș de cult
  • Dealul Cetăţii - Lempeş arie naturală protejată ce ocupă o suprafață de 274,50 hectare din teritoriul central-estic aflat în administrația comunei Sânpetru
  • Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer (rezervație naturală de tip botanic ce adăpostește ecosisteme acvatice și terestre)


✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *