Meniu

Muntele Mare

Muntele Mare este un sit de importanță comunitară (SCI) situat în partea central-vestică a României, pe teritoriile administrative ale județelor Alba (comuna Valea Ierii) și Cluj (comunele Bistra, Lupşa şi Poşaga).

-  Descriere
Zona a fost declarată arie protejată prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde o suprafață de 1.654 hectare.

Situl reprezintă o zonă montană (încadrată în regiunea biogeografică alpină a Muntelui Mare, grupă montană a Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaţilor Occidentali), arie protejată (păduri de conifere, pajiști naturale, stepe, tufișuri și tufărișuri) ce adăpostește o mare diversitate faunistică și conservă habitate naturale de interes comunitar de tip: Pajiști montane de 
Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, Turbării active, Tufărișuri alpine și boreale'' și ''Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane.

- Biodiversitate 
Flora este constituită din arbori și arbusti cu specii de: molid (Picea abies), brad (Abies), fag (Fagus sylvatica), carpen (Carpinus betulus), ienupăr (Juniperus communis), alun (Corylus avellana), păducel (Crataegus monogyna), afin (Vaccinum myrtillus), mur (Robus fruticosus), zmeur (Robus idaeus) sau măceș (Rosa canina).
Roua cerului (vezi sursă)

La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe rarități floristice cu specii de: scorzonera (Scorzonera purpurea ssp. rosea), roua cerului (Drosera rotundifolia), arnică (Arnica montana), piciorul cocoșului de munte (Ranunculus montanus), brie (Ligusticum mutellina), clopoței (Campanula patula ssp. abietina), unghia păsării (Viola declinata), bumbăcăriță (Eriophorum vaginatum),  târsă (Deschampsia cespitosa), păiuș (Festuca nigrescens), iarba iepurelui (Phleum alpinum ssp. alpinum) sau iarba vântului (Nardus stricta).

Printre speciile faunistice aflate la baza desemnării sitului se află doi amfibieni  aflați pe lista roșie a IUCN: buhaiul-cu-burta-galbenă (o broască din specia Bombina veriegata) și broasca roșie de munte (Rana temporaria).

- Atracții turistice
În vecinătatea sitului se află numeroase obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

Biserica de lemn a Mănăstirii Lupşa (vezi sursă)
  • Biserica de lemn a Mănăstirii Lupșa cu  hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Nicolae” construcție secolul al XV-lea, monument istoric.
  •   Biserica "Pogorârea Sf. Duh" din Hădărău, Alba, construcție 1770, monument istoric.
  •   Biserica "Nașterea Maicii Domnului" din satul Valea Lupșii, Alba, construcție 1799, monument istoric.
  •  Biserica de lemn din Poșaga de Sus (adusă din satul Belioara) cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, construcție 1789, monument istoric.
  •   Schitul "Izvorul Poșaga" din satul Poșaga de Jos, mănăstire de călugări aflată pe Valea Poșăgii. În apropierea schitului  se află izvorul mănăstirii.
  •    Rezervațiile naturale: Șesul Craiului - Scărița-Belioara şi Cheile Poșăgii.


✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *