Meniu

Eleşteele de la Iernut - Cipău

Eleșteele de la Iernut – Cipău alcătuiesc o arie protejată situată în centrul Transilvaniei, în județul Mureș, pe teritoriul vestic al orașului Iernut și cel sud-vestic al satului Cipău și este străbătută de drumul național DN15, care leagă municipiul Târgu Mureș de Luduș

Zona eleşteelor a fost declarată Arie de Protecție Specială Avifaunistică  (SPA) prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007 (privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde o suprafață de 454 hectare.
Aria protejată (încadrată în bioregiune geografică continentală) reprezintă o zonă de lacuri artificiale în lunca Mureșului (râuri, lacuri, mlaștini, turbării, terenuri arabile, pășuni, culturi, vegetație arboricolă) ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare.

Avifaună

Stârc cenuşiu (vezi sursă)
În arealul sitului este semnalată prezența mai multor păsări protejate enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009 (privind conservarea păsărilor sălbatice), printre care: rață fluierătoare (Anas penelope), rață lingurar (Anas clypeata), rață mare (Anas platyrhynchos), rață pestriță (Anas strepera), pescăruș albastru (Alcedo atthis), stârc cenușiu (Ardea cinerea), stârc roșu (Ardea purpurea), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), rață-cu-cap-castaniu (Aythya ferina), rața moțată (Aythya fuligula), rață roșie (Aythya nyroca), buhai de baltă (Botaurus stellaris), gâsca cu piept roșu (Branta ruficollis), barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), chirighiță neagră (Chlidonias niger), chirighiță-cu-obraz-alb (Chlidonias hybridus), erete de stuf (Circus aeruginosus), sitarul de mal nordic (Limosa lapponica), becațină comună (Gallinago gallinago), cufundar mic (Gavia stellata), cufundar polar (Gavia arctica), piciorong (Himantopus himantopus), sfâncioc-roșiatic (Lanius collurio), , corcodel mic (Tachybaptus ruficollis)sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor), pescăruș râzător (Larus ridibundus), pescăruș argintiu (Larus cachinnans), cormoran-mare (Phalacrocorax carbo sinensis), lopătar (Platalea leucorodia), ploier auriu (Pluvialis apricaria), corcodel mare (Podiceps cristatus), cresteț creș (Porzana parva), ciocîntors (Recurvirostra avosetta),  ciocănitoarea de grădină (Dendrocopos syriacus) sau nagâț (Vanellus vanellus).

Monumente și atracții turistice
Biserica reformată din Iernut (vezi sursă)

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
* Biserica reformată din satul Cipău, datată în sec.XV-XVIII, monument istoric.
Biserica de lemn „Buna Vestire” din satul Deag, datează din secolului al XVIII-lea şi se află pe lista monumentelor istorice din judeţul Mureş.
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul  Sfântu Gheorghe, construcţie secolul al XIX-lea, monument istoric.
* Biserica reformată din oraşul Iernut, construcţie sec. XV-XIX, monument istoric.
Situl arheologic "Săliște" de la Lechința (sec. IV - VI, Epoca romană, Latène, Cultura geto - dacică, Epoca bronzului, Cultura Wietenberg, Perioada de tranziție la epoca bronzului, Cultura Coțofeni, Hallstatt, Cultura Basarabi).

  Acces
Drumul european E60 pe ruta: Braşov - Sighişoara - Tg. Mureş - Luduş - Iernut.

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *