Meniu

Fânaţele Bârca

Fânațele Bârca este sit de importanță comunitară (SCI) situat în nord-estul României, în partea central-sudică a judeţului Iaşi, pe teritoriul estic al satului Vocoteşti și cel nordic al localității Mânjești, în apropierea drumului județean DJ248, care leagă satul Ciurea de Curături.

  Descriere 
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și ocupă o suprafață de 144 hectare.
Sisinei (vezi sursă), specie floristică semnalată în arealul sitului

Situl reprezintă o zonă (încadrată în ecoregiune continentală) de fâneță (stepe, lacuri, pajiști, tufărișuri) ce adăpostește floră și faună diversă și conservă habitate naturale de tip: Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, Stepe ponto-sarmatice și Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice.

Printre speciile faunistice și floristice aflate la baza desemnării sitului se află mamifere (popândău, un rozător din specia Spermophilus citellus, specie considerată vulnerabilă și aflată pe lista roșie a IUCN), insecte (fluturi din specia Arytrura musculus) și plante cu specii de: sisinei (Pulsatilla grandis) și stânjenei  din specia Iris aphylla ssp. hungarica.

  Monumente și atracții turistice
Biserica Mănăstirii Hlimcea (vezi sursă)
În vecinătatea sitului se află mai multe obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
  •  Mănăstirea Hlincea, mănăstire de călugări din secolul XVI (monument istoric clasificat prin codul IS-II-a-A-04180), amplasată într-un cadru pitoresc aflat la poalele dealului Cetățuia de la ieșirea din municipiul Iași. 
  •  Biserica "Sf. Gheorghe" din satul Hlincea, construcție 1587, monument istoric.
  •  Biserica "Sf. Nicolae" din satul Picioru Lupului, construcție 1845, monument istoric. 
  •  Moara „Hanul Șanta” din satul Curături, construcție secolul al XI-lea, monument istoric.
  •  Fabrica de cărămizi din Ciurea, construcție 1891, monument istoric.
  •  Situl arheologic "La Căprărie" de la Dumbrava (sec. I-II p. Chr., Latène, Eneolitic final, cultura Horodiștea-Erbiceni).
  •  Situl arheologic "Botul Cihanului" de la Ciurea (sec. XVII - XVIII, Epoca medievală, sec. X - XI, Epoca medieval timpurie, sec. VI - VIII, Epoca migrațiilor, sec. III-I a. Chr.).
  •  Situl arheologic "Zâne" de la Lunca Cetățuii (sec. XVII - XVIII, Epoca medievală, sec. VIII - IX, Epoca medieval timpurie, sec. IV p.Chr, Epoca daco-romană, Latène, cultura geto- dacică, Hallstatt timpuriu, Eneolitic, cultura Cucuteni, faza B, Eneolitic, cultura Cucuteni, faza A, Neolitic târziu, cultura ceramicii liniare). 
  •  Situl arheologic "Dealul Bățului" de la Mogoșești (sec. XVII - XVIII, Epoca medievală, sec. XIII, Epoca medieval timpurie, sec. X - XI, Epoca medieval timpurie, sec. V - VII p. Chr., Epoca migrațiilor, sec. IV p.Chr, Epoca daco-romană, Hallstatt mijlociu și final, Latène, cultura geto- dacică, Eneolitic final, cultura Horodiștea-Erbiceni).


✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *