Meniu

Bazinul Ciucului de Jos

Imagine din sit(sursă)
Bazinul Ciucului de Jos este un sit de importanță comunitară (SCI) situat în estul Transilvaniei, în partea sud-estică a judeţului Harghita (aproape de limita teritorială cu județul Covasna, pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea Ciuc și al comunelor Sâncrăieni, Sântimbru, Sânsimion și Tușnad, în apropierea drumului național DN12, care leagă municipiul Sfântu Gheorghe de Gheorghieni.

 Descriere
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde o suprafață de 2.693 de hectare.

Situl reprezintă o zonă montană cu pajiști naturale, mlaștini, turbării, râuri, păduri de conifere și păduri în amestec (încadrată în ecoregiunea alpină în Depresiunea Ciucului, între Munții Bodoc și Baraolt); ce conservă habitate naturale de tip: Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion, - Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae), Pajiști aluviale din Cnidion dubii, Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis), Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat), Mlaștini alcaline și Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

 Biodiversitate
Diversitatea floristică are în componenţă plante rare cu specii de: angelică de baltă (Angelica palustris), curechi de munte (Ligularia sibirica), turiţă (Agrimonia pilosa), ochii şoricelului (Saxifraga hirculus), roua cerului (Drosera anglica), ochii-broaştei (Primula farinosa), darie (Pedicularis sceptrum-carolinum) sau o specie de mesteacăn pitic (Betula humilis).
Pisică sălbatică (sursă)

Fauna protejată a sitului este constituită din mamifere cu specii de: urs brun (Ursus arctos), lup cenuşiu (Canis lupus), pisică sălbatică (Felis silvestris), nevăstuică (Mustela nivalis), liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus), liliacul bicolor (Vespertilio murinus), liliacul urechit (Plecotus auritus), liliacul cu aripi late (Eptesicus serotinus), liliacul comun (Myotis blythii); reptile şi amfibieni cu specii de: brotac verde de copac (Hylea arborea), ivoraş-cu-burtă-galbenă (Bombina veriegata), triton cu creastă (Triturus cristatus), năpârcă (Natrix natrix), şopârlă de câmp (Lacerta viridis), şarpe de apă (Natrix tessellata) sau zvârlugă, un peşte din specia Cottus gobio

 Monumente și atracții turistice
În vecinătatea sitului se află mai multe obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
* Biserica romano-catolică "Sf. Petru și Pavel" din Miercurea Ciuc, construcție secolul al XIV-lea, monument istoric.
* Biserica romano-catolică "Sf. Treime" din Miercurea Ciuc, construcție secolul al XV-lea, monument istoric.
* Biserica romano-catolică "Înălțarea Sfintei Cruci" din Miercurea Ciuc, construcție 1758, monument istoric.
* Biserica "Sf. Apostoli Petru și Pavel" din Miercurea Ciuc, construcție 1929 - 1935, monument istoric.
* Biserica mănăstirii franciscane "Vizita Mariei la Elisabeta" din Miercurea Ciuc, construcție 1804 - 1835, monument istoric.
* Capela "Sf. Ioan Botezătorul" din Miercurea Ciuc, construcție 1767, monument istoric.
* Ansamblul "Drumul Crucii" (Kalvaria) de la Șumuleu, construcție sec. XV - XX, monument istoric.
Capela romano-catolică "Salvator" (sursă)
* Capela romano-catolică "Salvator" din Șumuleu, construcție sec. XV - XVII, monument istoric.
* Capela romano-catolică "Ziua Domnului" din Sâncrăieni, construcție sec. XV - XVIII, monument istoric.
* Biserica romano-catolică "Sf. Ștefan" din Sâncrăieni, construcție sec. XIV - XVIII, monument istoric.
* Capela romano-catolică "Sf. Margareta" din Sântimbru, construcție sec. XV - XVIII, monument istoric.
* Biserica romano-catolică "Sf. Rege Emeric" din Sântimbru, construcție secolul al XVI-lea, monument istoric.
* Cetatea Mikó din Miercurea Ciuc, azi Muzeul Secuiesc al Ciucului și Biblioteca Județeană, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
* Rezervațiile naturale: Piatra Șoimilor (Băile Tușnad), Rezervația geologică de la Sâncrăieni, Tinovul Luci, Mlaștina Büdös - Sântimbru, Mlaștina Borsároș - Sâncrăieni, Mlaștina Valea de Mijloc, Mlaștina Nyirkert și Mlaștina Nádaș.

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *