Meniu

Cheile Văii Cetii

Cheile Văii Cetii alcătuiesc o arie naturală (declarată zonă protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000) de interes național, situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Alba.

Aria naturală se află în partea estică a Munților Trascăului pe cursul mijlociu al râului Cetea, pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, satul Cetea.

Aria protejată reprezintă o zonă de cheiuri (ace, turnuri, hornuri, mase de grohotiș) înguste (săpate în calcare), înconjurate de vegetație forestieră, pășuni și fânețe.
Crucea voinicului (Hepatica transsilvanica)

Flora rezervaţiei naturale are în componență arbori și arbusti cu specii de: pin de pădure (Pinus sylvestris), fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), mesteacăn (Betula pendula), frasin (Fraxinus excelsior), scoruș (Sorbus dacica), mojdrean (Fraxinus ornus) alun (Corylus avellana) sau măceș (Rosa canina).

La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe specii floristice rare, printre care: floarea de colț (Leontopodium alpinum Cass.), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), bozior (Orchis sambucina), cimbrișor de câmp (Thymus comosus), gușa porumbelului (Silene viridiflora) sau ghiocel (Galanthus nivalis).

În vecinătatea rezervației naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
* Biserica "Nașterea Maicii Domnului" din Galda de Jos, construcție 1715, monument istoric.
* Biserica greco-catolică din Galda de Sus.
* Biserica "Sfinții Arhangheli" din Galda de Sus, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
* Biserica reformată din Benic, construcție secolul al XIII-lea, monument istoric.
* Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din satul Mesentea, construcție 1782, monument istoric.
* Ariile protejate: Cheile Gălzii, Bulzul Gălzii şi Trascău (sit de importanță comunitară inclus în rețeaua ecologică europeană - Natura 2000 în România).

FashionAgenda.ro

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *