Meniu

Calcarele de la Ampoiţa

Imagine din rezervaţie (vezi sursă)
Calcarele de la Ampoița (cunoscute sub mai multe denumiri: Pietrele de la Ampoița, Pietrele lui Bociacă, Pietrele Gomnușei, Stogurile Popii) alcătuiesc o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip botanic și geologic încadrată în categoria a IV-a IUCN), situată în estul Transilvaniei.

Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Alba, în sudul Munților Trascăului (grupare montană a Apusenilor), pe teritoriul administrativ al comunei Meteș (în estul satului Ampoița), în imediata apropiere de drumul național DN74, care leagă municipiul Alba Iulia de Zlatna.

Rezervația naturală cu o suprafață de 10 hectare, a fost declarată arie protejată (Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) în scopul conservării diversității geologice și geomorfologice prezente în acest areal . Calcarele de la Ampoiţa se află în versantul stâng al Văii Ampoiței (unul din afluenții de dreapta al Ampoiului) şi reprezintă o zonă de pajiști, pe teritoriul căreia se află trei formaţiuni stâncoase (klippe de calcare).

Flora rezervaţiei este constituită din elemente floristice saxicole (de stâncărie), cu specii de: mărgică (Melica ciliata), mierluță (Minuartia verna), timoftică (Phleum montanum), hajmă păsărească (Allium flavum) sau păiuș (Festuca cinerea).

În vecinătatea rezervației naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
Biserica "Sf. Nicolae" din satul Presaca Ampoiului
Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Ampoița, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric.
Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Meteș, construcție 1780, monument istoric.
Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Poiana Ampoiului, construcție 1700 - 1761, monument istoric.
Cetatea Tăuțiului (donjon și zid de incintă cu bastion), construcție sec. XIII - XVI, monument istoric (cod LMI AB-II-a-B-00371).
Ariile protejate: Cheile Ampoiței, Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului, Piatra Varului, Piatra Boului.

Cord Blood

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *