Meniu

Cheile Tătarului

Imagine din rezervaţie (vezi sursă)
Cheile Tătarului (arie protejată) alcătuiesc o zonă naturală aflată în extremitatea nord-estică a județului Dâmbovița (aproape de limita teritorială cu județul Prahova), în bazinul superior al râului Ialomița, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni.

Rezervaţia naturală Cheile Tătarului (inclusă în Parcul Natural Bucegi) a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a - zone protejate) și se întinde pe o suprafaţă de 144,30 ha. Aceasta reprezintă o zonă montană aflată la o altitudine medie de 1.800 m. între platoul Padina și Lacul Bolboci din Munții Bucegi (cursuri de apă, cheiuri, doline, lapiezuri, abrupturi stâncoase, peșteri, grohotișuri, pajiști montane și păduri); ce conservă şi adăpostește o gamă diversificată de floră și elemente de faună fosilă (cochilii de melci și moluște), depozitate în stratele de calcare ale versanților abrupţi ai văii Ialomiței.

Printre rarităţile floristice semnalate în arealul rezervaţiei se află mai multe flori şi ierburi, printre care: stânjenelul de munte (Iris dacica), ghințura galbenă (Gentiana lutea), bujorul de munte (Rhododendron myrtifolium), iederă albă (Daphne blagayana), angelică (Angelica archangelica), sângele voinicului (Nigritella rubra), nopticoasă (Hesperis matronalis ssp. moniliformis), caprifoiul (Lonicera caerulea), ori secara de munte (Secale montanum).

În vecinătatea ariei protejate se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
• Biserica "Intrarea în Biserică", "Sf. Ioan Botezătorul" și "Sf. Maria" din Moroeni, construcție 1825 - 1827, lăcaş de cult aflat pe noua listă a monumentelor istorice din România sub codul LMI: DB-II-m-B-17593).
• Cimitirul medieval de la Mușcel (sec. XVII - XIX, Epoca medievală târzie), monument istoric.
• Hidrocentrala Dobrești (barajul și uzina electrică) construită în anul 1930 şi declarată monument istoric (cod LMI DB-II-a-B-17592).
• Rezervaţiile naturale: Locul fosilifer de la Vama Strunga, Locul fosilifer Plaiul Hoților, Orzea - Zănoaga, Poiana Crucii, Plaiul Domnesc, Peștera Răteiului, Turbăria Lăptici, Zănoaga - Lucăcilă şi Valea Horoabei - Cocora. http://bit.ly/1tGJ1Sh


OtterShop - Premium

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *