Meniu

Creasta Cocoşului

Creasta Cocoșului este o rezervație naturală de tip mixt (categoria a IV-a IUCN), declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 50 de hectare în partea central-nordică a județului Maramureș, pe teritoriul administrativ al comunei Desești.
Imagine din rezervaţie (vezi sursa)
Aria naturală (inclusă în situl Natura 2000 - Gutâi-Creasta Cocoşului) se află în partea nord-vestică a Munților Gutâi (o grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, ce aparțin de lanțul muntos al Carpaților Orientali), pe teritoriul sud-estic al satului Mara, la circa 30 km față de municipiul Baia Mare şi reprezintă o zonă montană (abrupturi stâncoase, creste, doline, văi, pajişti) ce adăposteşte o gamă diversă de floră şi faună specifică lanţului carpatic al Orientalilor.

Flora este constituită din arbori și arbusti cu specii de: brad (Abies alba), molid (Picea Abies), larice (Larix decidua), zâmbru (Pinus cembra), tisă (Taxus baccata), fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis), păducel (Crataegus monogyna), afin (Vaccinum myrtillus), alun (Corylus avellana), zmeur (Robus idaeus) sau măceș (Rosa canina).

Clopoţei de munte (vezi sursă)
La nivelul ierburilor vegetează rarități floristice cu specii de: curechi de munte (Ligularia sibirica), clopoțelul de munte (Campanula carpatica), angelică (Angelica archangelica), drețe (Lysimachia nemorum), garofiță de munte (Dianthus carthusianorum), gălbinele (Lysimachia punctata), limba cucului (Botrichium lunaria), crin de pădure (Lilium martagon), siminic (Antennaria dioica), plămânărică (Pulmonaria officinalis), luceafăr (Scorzonera rosea), brândușă de toamnă (Colchicum autumnale), ghiocel (Galanthus nivalis), săbiuță (Gladiolus imbricatus), sor-cu-frate (Melampyrum saxosum), ciuboțica cucului (Primula vernis), coada șoricelului (Achillea millefolium), țintaură (Centaurium umbellatum) sau păștiță (Anemone nemerosa).

Fauna rezervației este una diversă și bine reprezentată de mai multe specii de mamifere (cerb, căprioară, lup cenușiu, mistreț, vulpe, râs, veveriţă), păsări (acvilă de munte, acvilă țipătoare mică, cristel de câmp, mierlă, sfrâncioc roșiatic, codobatură, bufniță), reptile şi amfibieni (șopârla de munte, salamandră).

În vecinătatea rezervației naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
Biserica de lemn „Sf. Paraschiva” din Desești construită în secolul al XVIII-lea și inclusă începând din decembrie 1999, pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, împreună cu alte șapte biserici din județul Maramureș.
Rezervațiile naturale "Mlaștina Iezerul Mare" şi "Cheile Tătarului".
Gutâi - Creasta Cocoşului - sit de importanță comunitară inclus în rețeaua ecologică europeană, Natura 2000 în România.

Sursa: Eunis.eea.europa.eu - Flora şi fauna sitului Gutâi - Creasta Cocoşului.

Elefant.ro

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *