Meniu

Grădina Zmeilor

Grădina Zmeilor este o rezervație naturală de tip geologic și peisagistic, situată în partea central-estică a județului Sălaj (la 10 km. distanță față de orașul Jibou şi 33 de municipiul Zalău) în bazinul hidrografic al Văii Almașului, pe teritoriul administrativ al comunei Bălan (în vestul satului Gâlgău Almașului).
Imagine din rezervaţie (vezi sursă)

Rezervația naturală (întinsă pe o suprafață de 3 ha) a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) şi reprezintă o zonă naturală (aflată în Podișul Someșan) ce cuprinde un ansamblu neregulat de stânci (Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul) cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase) dispuse la baza dealului „Dumbrava”.

Formațiunile geologice (atribuite perioadei holocenului) sunt alcătuite din gresii (de culoare cenușiu-gălbuie) cu intercalații de microconglomerate, formate de-a lungul timpului prin acțiunile repetate ale aerului (îngheț-dezgheț, vânt, temperatură), apei (spălare, șiroire) și a proceselor gravitaționale (prăbușiri, surpări).

Fauna rezervației are în componenţă mai multe specii de mamifere, păsări, reptile și amfibieni; protejate la nivel european prin Directiva 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) şi aflate pe lista roșie a IUCN; astfel; mamifere cu specii de: mistreț (Sus scrofa), veveriță (Sciurus carolinensis), vulpe roșcată (Vulpes vulpes), iepure de câmp (Lepus europaeus); păsări: ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), pițigoi de brădet (Parus atus), cuc (Cuculus canorus), pupăză (Upupa epops), mierlă (Turdus merula), gaiță albastră (Garrulus glandarius), cinteză (Fringilla coelebs); reptile și amfibieni: șarpele orb (Anguis fragilis), gușter (Lacerta viridis), salamandră de foc (Salamandra salamandra).

Brânduşă de toamnă (vezi sursă)
La nivelul ierburilor vegetează o gamă floristică diversă, constituită în cea mai mare parte din plante cu specii mediteranene, daco-balcanice, pontice sau panonice; printre care: laptele cucului (Euphorbya amygdaloides), păștiță (Anemone nemerosa), osul iepurelui (Ononis spinosa), plămânărică (Pulmonaria officinalis), vinariță (Asperula odorata), sânișoară (Sanicula europaea), frag (Fragaria vesca), găinușe (Isopyrum thalictroides), brebenel (Corydalis solida), ciclamen (Cyclamen purpurascens), rostopască (Chelidonium majus), talpa gâștii (Leonurus cardiaca), tătăneasă (Symphytum officinale), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), țintaură (Centaurium umbellatum), viorea (Scilla bifolia), măcrișul iepurelui (Oxalis acetosella), silnic (Glechoma hirsuta), brândușă de toamnă (Crocus banaticus), sânzâiană (Galium verum), margaretă (Leucanthemum vulgare), sunătoare (Hypericum perforatum), ghiocel (Galanthus nivalis), podbal (Tussilago farfara), scai vânăt (Eringium planum), coada-calului (Equisetum arvense), ciuboțica cucului (Primula veris), coada șoricelului (Achillea millefolium), păpădie (Taraxacum officinale) sau mentă (Mentha piperita).

۞ Obiective de interes istoric, cultural și turistic aflate în vecinătatea rezervației:
• Biserica de lemn din Bălan Cricova
• Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" din Bălan Cricova, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
• Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" din Bălan Josani, construcție 1695, monument istoric.
• Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" a fostei mănăstiri Bălan, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
• Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru și Pavel" din Var, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric.
• Ansamblul castelului Wesselenyi din Jibou, construcție 1779 - 1810, monument istoric.
• Grădina Botanică a Institutului de Cercetări Biologice din Jibou.

Kurtmann

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *