Meniu

Mlaştinile Vlăşinescu

Trifoi de baltă (vezi sursă)
Mlaștinile Vlășinescu alcătuiesc o arie protejată de interes național  (rezervație naturală de tip botanic), situată în versantul nordic al Munților Gutâi - Igniș (grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali), în partea central-nordică a județului Maramureș (Platoul Izvoare) și cea nord-vestică a satului Mara, la o distanță de 30 de km, față de municipiul Baia Mare, lângă drumul județean DJ183A.

Rezervația naturală cu o suprafață de 3 hectare, a declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate) şi se întinde pe teritoriul administrativ al comunei Desești.

Aria protejată (aflată la confluența pârâului Igniş cu râul Vlășinescu) reprezintă o zonă de mlaștini oligotrofice, bogată în floră și faună specifică turbăriilor.

Flora este constituită din arbori, arbusti și ierburi; astfel: molid (Picea abies), scoruș de munte (Sorbus aucuparia), mesteacăn (Betula nana) brădișor (Lycopodium selego), ferigă de mlaștină (Dryopteris cristata), trifoi de baltă (Menyanthes trifoliata), roua cerului (Drosera rotundiflora), bumbăcăriță (Eriophorum vaginatum) sau trifoiște (Menyanthes trifoliata).

Printre speciile faunistice semnalate în arealul rezervaţiei se află o reptilă (viperă - Vipera berus) şi doi amfibieni (salamandra carpatică - Triturus montondoni și buhaiul de baltă cu burtă galbenă Bombina veriegata); specii protejate aflate pe Lista roșie a IUCN.

salveazaoinima.ro
În vecinătatea rezervaţiei naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:
• Biserica de lemn „Sf. Paraschiva” din Desești construită în secolul al XVIII-lea și inclusă în decembrie 1999 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO împreună cu alte șapte biserici din județul Maramureș.
• Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Hărnicești, construcție 1700, monument istoric.
• Ariile naturale protejate: Igniş, Mlaștina Iezerul Mare (0,5 ha), Creasta Cocoșului (50 ha) şi Cheile Tătarului (15 ha).

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *