Meniu

Valea Izei și Dealul Solovan

Imagine din sit (vezi sursă)
Valea Izei și Dealul Solovan alcătuiesc o arie protejată (sit de importanță comunitară - SCI) situată în nordul țării (Maramureș), pe teritoriile administrative al comunelor Băiuț, Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budești, Călinești, Groșii Țibleșului, Ieud, Lăpuș, Moisei, Oncești, Poienile Izei, Rozavlea, Săcel, Șieu, Strâmtura și Vadu Izei; și pe cele al orașelor Dragomirești, Sighetu Marmației și Săliștea de Sus. Arealul este străbătut de două drumuri naționale: DN18 (Baia Mare - Rona de Sus) și DN17C, care leagă municipiul Bistrița de orașul Vișeu de Sus.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 46.873 hectare. Situl include rezervațiile naturale Arcer - Țibleș Bran, Peștera din Dealul Solovan și Peștera și izbucul Izvorul Albastru al Izei şi reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase, păduri de conifere, păduri de amestec, păduri în tranziție, pajiști, pășuni, terenuri cultivate) încadrată în bioregiunea alpină și continentală a Munților Maramureșului; ce conservă mai multe tipuri de habitate naturale și protejază specii importante din fauna, ihtiofauna și flora Maramureșului.

La baza desemnării sitului se mai multe specii faunistice enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 22 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică); printre care două mamifere: ursul brun (Ursus arctos) și vidra de râu (Lutra lutra); doi amfibieni: ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata) și tritonul cu creastă (Triturus cristatus); opt specii de pești: avat (Aspius aspius), mreană vânătă (Barbus meridionalis), zglăvoacă (Cotus gobio), porcușor de vad (Gobio uranoscopus), chișcar (Eudontomyzon danfordi), clean dungat (Leuciscus souffia), dunăriță (Sabanejewia aurata) și fusar (Zingel streber); precum și câteva specii de nevertebrate; printre care: croitorul alpin (Rosalia alpina), cosașul transilvan (Pholidoptera transsylvanica), melcul cerenat bănățean (Chilostoma banaticum) și trei cărăbuși din speciile: Carabus zawadzkii, Carabus hampei şi Carabus variolosus.
Avizare Energetica
Obiective de interes istoric, cultural și turistic aflate în vecinătate:
• Biserica de lemn din Călinești Căeni, construcție 1663, monument istoric.
• Biserica de lemn din Bârsana, construcție 1711, monument istoric.
• Biserica de lemn din Bogdan Vodă, construcție 1718, monument istoric.
Biserica din Bârsana (vezi sursă)
• Biserica de lemn din Botiza, construcție 1699, monument istoric.
• Biserica de lemn din Sârbi Susani, construcție 1639, monument istoric.
• Biserica de lemn din Sârbi Josani, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
• Biserica de lemn din Ieud Deal (patrimoniu UNESCO), construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
• Biserica de lemn din Ieud Șes, construcție 1712, monument istoric.
• Biserica de lemn din Oncești construită în secolul al XVI-lea. În prezent se află la Muzeul Satului Maramureșan din Sighetu-Marmației.
• Biserica de lemn din Poienile Izei (obiectiv inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO), construcție 1632, monument istoric.
• Biserica de lemn din Rozavlea, construcție 1717, monument istoric.
• Biserica de lemn din Șieu, construcție 1760, monument istoric.
• Biserica de lemn din Strâmtura, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
• Biserica de lemn din Glod, construcție 1700, monument istoric.
• Biserica de lemn din Valea Stejarului, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
• Biserica de lemn din Săliștea de Sus, Buleni, construcție 1717, monument istoric.
• Biserica de lemn din Larga cu hramul „Sfântul Dumitru”, construcție anul 1771, monument istoric.
• Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmației, construcție 1892, monument istoric.
• Biserica reformată (Sighetu Marmației), construcție secolul al XIV-lea, monument istoric.
• Biserica „Sf. Carol de Borromeo” din Sighetu Marmației, construcție 1730-1806, monument istoric.
• Biserica ucraineană "Înălțarea Sfintei Cruci" din Sighetu Marmației, construcție 1791-1807, monument istoric.
• Mănăstirea Moisei, complex monahal cu biserică de lemn, biserică de zid, chilii, grădini.
• Biserica de lemn din Poiana Botizii, construcție 1825, monument istoric.
• Biserica "Sf. Apostoli Petru și Pavel" din Săcel, construcție 1909, monument istoric.
• Muzeul Etnografic al Maramureșului, Muzeul Satului Maramureșean și            Muzeul Culturii Evreiești din Sighetu Marmației.
• Muzeul țărăncii române din orașul Dragomirești.
• Atelierul de lucru și cuptorul olarului Tănase Burnar (fiul renumitului meșter olar Tanase Cocean), ultimul meșter care lucrează ceramică de Săcel.
• Ariile protejate: Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Național Munții Rodnei.
Produse evoMAG.ro

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *