Meniu

Arinişul de la Sinaia-Cumpătu

Cumpătu - casa memorială G. Enescu (vezi sursă)
Arinișul de la Sinaia-Cumpătu este o rezervație naturală (încadrată în categoria a IV-a IUCN), situată în partea nord-vestică a județului Prahova, pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia (cartierul Cumpătu), pe malul stâng al râului Prahova, în apropierea drumului național DN1 care leagă Bucureștiul de municipiul Brașov.

Rezervația naturală s-a înființat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice aflate în arealul Văii Prahovei. Zona a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 32,10 hectare. Aceasta reprezintă suprafaţa împădurită aflată pe versantul stâng al râului Prahova; zonă naturală ce conservă vegetație higrofilă şi are ca rol principal protejarea a unor specii de arin-alb (Alnus incana) și răchită roșie (Salix purpurea).

Specii de ierburi şi flori semnalate în rezervaţie:  piciorul cocoșului (Ranunculus repens L), crin de pădure (Lilium martagon), luntricică galbenă (Oxytropis campestris), cimbrișor de câmp (Thymus serpyllum), cornuț de munte (Cerastium arvense), cinci-degete (Potentilla reptans), ochii-șoricelului (Saxifraga adscendens), ciurul zânelor (Carlina acaulis), sânziană (Galium verum), argințica (Dryas octopetala), angelică (Angelica archangelica), pelin (Artemisia eriantha), arnică (Arnica montana), laptele cucului (Euphorbia carniolica), păștiță (Anemone nemerosa), brândușă de toamnă (Colchicum autumnale), rogoz (Carex digitata).

Specii faunistice: mistreț (Sus scrofa), lup cenușiu (Canis lupus), cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), vulpe roșcată (Vulpes vulpes), iepure de câmp (Lepus europaeus), veveriţă (Sciurus carolinses), cârtiță (Talpa europaea), ciocănitoare pestriță mică (Dendrocopos minor), florinete (Carduelis chloris), fâsă de pădure (Anthus trivalis), ciuș (Otus scopus), pițigoi albastru (Parus caeruleus), corb (Corvus corax), presură galbenă (Emberiza citrinella), sfrâncioc (Lanius collaris), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), gușter (Lacerta viridis), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), brotacul-verde-de-copac (Hyla arborea).

Obiective de interes istoric, cultural şi turistic aflate în vecinătatea rezervaţiei:
Biserica mare a Mănăstirii Sinaia (vezi sursă)
Mănăstirea Sinaia (monument istoric, complex monahal de călugări) așezământ religios construit în secolul al XVII-lea și ctitorită de spătarul Mihail Cantacuzino, fiul marelui postelnic Constantin Cantacuzino.
Castelul Peleș, monument istoric construit între anii 1873-1914 la dorința regelui Carol I al României, unul din cele mai reprezentative clădiri istorice din țară.
Castelul Pelișor construit în parcul Castelului Peleș între anii 1899-1902. Din anul 1903 acesta devine reședința de vară a regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria.
Casa memorială George Enescu (Vila Luminiș din cartierul Cumpătu), construcție 1923-1926.
Arii naturale protejate: Locul fosilifer Plaiul Hoților, Abruptul prahovean Bucegi, Munții Colții lui Barbeș, Parcul Natural Bucegi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *