Meniu

Bistriţa Aurie

Imagine din sit (vezi sursă)
Bistrița Aurie este un sit de importanță comunitară situat  în partea central-vestică a județului Suceava din nordul țării, pe teritoriile administrative ale comunelor Cârlibaba, Ciocănești și Iacobeni și este străbătut de două drumuri naționale: DN18 (Baia Mare - Sighetu Marmației) și DN17, care leagă orașul Câmpulung Moldovenesc de Vatra Dornei.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 și se întinde pe o suprafață de 375 hectare. Situl reprezintă o zonă naturală în lunca râului Bistrița (păduri aluviale, păduri de amestec, pajiști, pășuni, terenuri cultivate) încadrată în bioregiunea alpină aflată în nordul Carpaților Orientali; ce conservă câteva habitate naturale și protejază specii importante din fauna, ihtiofauna și flora Bucovinei.

La baza desemnării sitului se află şase specii faunistice protejate la nivel european; astfel: vidra de râu (Lutra lutra), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), broasca roșie de munte (Rana temporaria); precum și trei specii de pești: mreană vânătă (Barbus meridionalis), zglăvoacă (Cotus gobio) și lostriță (Hucho hucho).

Plescaiță (Myosoton aquaticum) - sursă imagine
Flora ariei naturale are în componenţă o gamă diversă de arbori, arbusti, ierburi şi flori cu specii de: arin negru (Alnus glutinosa), frasin (Fraxinus excelsior și Fraxinus angustifolia), plop alb (Populus alba), salcie (Salix triandra), răchită roșie (Salix purpurea), răchită albă (Salix elaeagnos) sau crușin (Frangula alnus). La nivelul ierburilor vegetează câteva rarități floristice; printre care: asmățui sălbatic (Chaerophyllum hirsutum), stupitu cucului (Cardamine pratensis), nilocea (Cirsium oleraceum), angelică-de-pădure (Angelica sylvestris), golomăț (Dactylis glomerata), crețușcă (Filipendula ulmaria), rotungioară (Glechoma hederacea), gălbioară (Lysimachia nummularia), plescaiță (Myosoton aquaticum), captalan (Petasites hybridus) sau

Obiective de interes istoric, cultural și turistic aflate în vecinătatea sitului:

Biserica "Naşterea Maicii Domnului" din V.Dornei (sursă)
Biserica Nașterea Maicii Domnului din Vatra Dornei, construcție 1902.
Biserica romano-catolică Schimbarea la Față a lui Isus (Vatra Dornei), construcție 1905.
Bisericile (ortodoxă, romano-catolică şi evanghelică) din Cârlibaba.
Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, construcție 1898, monument istoric.
Clădirea Gării din Vatra Dornei construită în 1902.
Rezervaţii naturale şi situri Natura 2000 aflate în apropiere: Codrul secular Giumalău, Cheile Zugrenilor, Jnepenișul cu Pinus cembra - Călimani, Piatra Țibăului, Bila-Lala şi Obcinele Bucovinei.


✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *