Meniu

Domogled

Domogled este o rezervație naturală de tip mixt, situată în Banat (pe teritoriul administrativ al orașului Băile Herculane, în sud-estul județului Caraș-Severin), la poalele Munților Cernei (masiv ce aparține grupării Retezat-Godeanu - Carpații Meridionali).

Băile Herculane (vezi sursă)
Rezervația naturală a fost înființată (Legea 5/2000)  în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice din sud-vestul țării și reprezintă o zonă cu un relief diversificat (doline, lapiezuri, ponoare, izbucuri, văii, peșteri, avene, abrupturi stâncoase, grohotișuri, pereți calcaroși, chei, canioane), poiene, pajiști, tufărișuri și păduri; ce adăpostește o gamă diversă de floră și faună rară.

Printre ierburi și flori sunt întâlnite specii de: garofiță pitică (Dianthus nardiformis), tămâioară (Viola jooi Janka), lăcrămioară (Convallaria majalis), brândușă galbenă (Crocus moesiacus), garofiță bănățeană (Dianthus banaticus), săbiuță (Gladiolus imbricatus) sau iris de munte (Iris graminea).

Lumea animalelor este reprezentată de mamifere, păsări, reptile și amfibieni (unele protejate la nivel european, altele aflate pe lista roșie a IUCN); astfel: urs brun (Ursus arctos), lup cenușiu (Canis lupus), cerb (Cervus elapfus) căprioară (Capriolus capriolus), vulpe roșcată (Vulpes vulpes), veveriță (Sciurus carolinensis), râs (Lynx lynx), mistreț (Sus scrofa), liliacul lui Blesius, liliacul mediteranean; lăstun mare (Apus apus), lăstun de stâncă (Hirundo rupestris), rândunică roșcată (Hirundo daurica), pietrarul bănățean (Oeananthe hispanica), presura bărboasă (Emberiza cirlus), corb (Corvus corax); vipera cu corn (Vipera ammodytes), scorpion (Euscorpius carpathicus), balaur (Coluber jugularis), broască-țestoasă de uscat (Testudo hermanni), broască verde de pădure (Bufo viridis).

Obiective de interes istoric, cultural și turistic; aflate în vecinătatea rezervației:
Biserica „Schimbarea la Față” din Băile Herculane, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
Biserica romano-catolică „Sfânta Maria” din Băile Herculane, construcție 1838, monument istoric.
Ansamblurile ("Piața Hercules" - etapa grănicerească, "Strada Cerna", ansamblurile I, II și III) de arhitectură balneară de la Băile Herculane.
Aria protejată - Coronini-Bedina.✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *