Meniu

Insulele stepice Şura Mică - Slimnic

Satul Slimnic (vezi sursă)
Insulele stepice Șura Mică - Slimnic alcătuiesc o arie protejată (sit de importanță comunitară) situată în sudul Transilvaniei, în judeţul Sibiu. Situl include rezervația naturală "Dealul Zackel".

Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Sibiu, pe teritoriile administrative al comunelor Slimnic, Șura Mare și Șura Mică, aproape de drumul naţional DN14; care leagă municipiul Sibiu de Copşa Mică.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 367 hectare.

Aria protejată reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase, pășuni, pajiști naturale, stepe, vii și livezi) încadrată în bioregiunea continentală din sud-vestul Podișului Transilvaniei. Situl se întinde în bazinul hidrografic superior al râului Olt (brăzdat de cursurile văilor: Slimnic, Șarba, Valea Plopilor și Valea Șerpuită) și a fost creat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a unor habitate de interes comunitar aflate în Depresiunea colinară a Transilvaniei.

Ruşcuţă de primăvară (vezi sursă)
În arealul sitului sunt întâlnite mai multe rarități floristice; printre care: capul-șarpelui (Echium russicum), hodolean tătăresc (Crambe tataria), clopțelul cu frunze de crin (Adenophora lilifolia), angelică (Angelica palustris) sau stânjenelul sălbatic (Iris aphylla ssp. hungarica), orhideea piramidă (Anacamptis pyramidalis), rușcuță de primăvară (Adonis vernalis), frăsinel (Dictamnus albus), ceapa ciorii (Gagea villosa), stânjenel de stepă (Iris pumila), salvie (Salvia officinalis), ploșnițoasă (Orchis coriophora), mac galben (Glaucium flavum), zăvăcustă (Astragalus dasyanthus), brei ovat (Mercurialis ovata), colilie (Stipa capilata) sau firuță (Poa badensis).

Fauna sitului este una complexă; de remarcat fiind însă cinci specii aflate pe lista roșie a IUCN: tritonul cu creastă (Triturus cristatus), tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), broasca țestoasă de baltă (Emys orbicularis) și un fluture (Pseudophilotes bavius) din familia Lycaenidae.

Obiective de interes istoric, cultural și turistic; aflate în vecinătate:


Biserica evanghelică din satul Şura Mică (vezi sursă)
• Ansamblul bisericii evanghelice fortificate de la Ruși (Biserica evanghelică și incintă fortificată, cu turn-clopotniță), construcție sec. XVII - XVIII, monument istoric.
• Biserica evanghelică din Slimnic, construcție sec. XIV - sec. XVI, monument istoric.
• Biserica ortodoxă "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Slimnic, construcție 1831, monument istoric.
• Ansamblul bisericii evanghelice din Șura Mare (Biserica evanghelică şi casa parohială), construcție secolul al XIII-lea, monument istoric.
• Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Șura Mică (Biserica evanghelică și incinta fortificată), construcție secolul al XIII-lea, monument istoric.
• Cetatea Slimnicului - Stolzenburg (incintă fortificată, cu turnuri, capelă, turn de poartă, bastion, anexe), construcție sec. XIV - XVIII, monument istoric.

Produse evoMAG.ro

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *