Meniu

Tigăile din Ciucaş

Imagine din rezervaţie (vezi sursă)
Tigăile din Ciucaș alcătuiesc o arie protejată (rezervație naturală de tip geologic, floristic și peisagistic) situată la interferența Transilvaniei cu Muntenia, în nord-estul județului Prahova, pe teritoriul administrativ al comunei Măneciu, în partea nordică a stațiunii turistice Cheia.

Aria protejată reprezintă o zonă naturală (abrupturi calcaroase și grohotișuri; goluri alpine, pășuni și pajiști) din centrul masivului Ciucaș, ce cuprinde un ansamblu neregulat de stâncării (turnuri, ciuperci de piatră de diferite forme și dimensiuni) formate de-a lungul timpului prin acțiuni repetate ale aerului (îngheț-dezgheț, vânt, temperatură) și a apei (spălare, șiroire). Aceasta a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și se întinde pe o suprafață de 3 hectare.

Flora este alcătuită din arbusti și subarbusti cu specii de: ienupăr (Juniperus communis L), merișor (Vaccinum vitis idaea L), smârdar (Rhodondendron kotschyi), afin (Vaccinium myrtillus).

Piciorul cocoşului de munte (vezi sursă)
Vegetaţia ierboasă are în componenţă mai multe rarităţi floristice de pajiște și stâncărie; cu specii de: floare de colț (Leontopodium alpinum Cass), piciorul cocoșului de munte (Ranunculus montanus), iarba osului (Helianthemum nummularium), stânjenel mic de munte (Iris ruthenica), ochelariță (Biscutella laevigata), luntricică galbenă (Oxytropis campestris), cimbrișor de câmp (Thymus serpyllum), cinci-degete (Potentilla reptans), ochii-șoricelului (Saxifraga adscendens), ciurul zânelor (Carlina acaulis), sânziană (Galium verum), argințica (Dryas octopetala), horști (Luzula alpinopilosa), iarba-câmpului (Agrostis alba), firuță (Poa pratensis) sau cornuț de munte (Cerastium arvense).

Fauna este una diversă și bine reprezentată de mai multe specii de mamifere, păsări, şi reptile; dintre care unele protejate la nivel european sau aflate pe lista roșie a IUCN; astfel: urs brun (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx), vulpe (Vulpes vulpes), pisică sălbatică (Felis silvestris), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șorecar comun (Buteo buteo), șorecar-încălțat (Buteo lagopus), ieruncă (Tetrastes bonasia), vânturelul roșu (Falco tinnunculus), cinteză (Fringilla coelebs), privighetoare (Luscinia megarhynchos), șopârla de ziduri (Podarcis muralis), șopârla de munte (Lacerta vivipara).

Obiective de interes istoric, cultural și turistic aflate în vecinătatea rezervaţiei naturale:
Mănăstirea Cheia (vezi sursă)
• Ansamblul mănăstirii Cheia (Biserica "Sf. Treime", Paraclisul "Adormirea Maicii Domnului", stăreție, chilii, trapeză și turn-clopotniță), construcție 1782, monument istoric.
• Ansamblul mănăstirii Suzana (Biserica "Sf. Nicolae", Paraclisul "Acoperământul Maicii Domnului", chilii), construcție 1740, monument istoric.
• Ansamblurile rurale de la Cerașu şi Slon (construcție sec. XIX - XX),  monumente istorice.
• Barajul Măneciu, lac de acumulare executat pe râul Teleajen.

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *