Meniu

Frumoasa

Frumoasa este o arie protejată situată în sudul Transilvaniei (la interferența cu ținutul istoric al Olteniei), pe teritoriile administrative ale județelor Alba, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea; străbătută de drumul național DN67C - Transalpina.

Imagine din sit - Valea Frumoasei la vărsare în Lacul Oașa (sursă)
Situl cuprinde trei masive importante ale Carpaților Meridionali: Munții Cindrel, Munții Lotrului și Munții Șureanu. Culmea estică a Munților Șureanu prezintă un microrelief carstic format în urma topirii ghețarilor; depresiune circulară ce adăpostește trei lacuri de origine glaciară (Iezerul Mare, Iezerul Mic și Iezerul Șureanu). Aria naturală prezintă un relief ce alternează între abrupturi stâncoase în Munții Parâng și culmi domoale în Munții Cindrel (Ouăjoara - Foltea - Strâmba Mare, Șerbota - Gungurezu - Oașa Mare, Niculești - Bătrâna - Măgura Cisnădiei); vârfuri (Cindrel 2.245 m, Șteflești 2.242 m), circuri glaciare, platouri (Șerbota - Frumoasa - Cindrel), depresiuni de netezire (Garnovita, Borăscu) și văi (Valea Frumoasei, Sadu, Sebeș, Lotru, Lotrioara, Cibin).

Biodiversitate
Arealul „Frumoasa” a fost desemnat (în 2007) sit Natura 2000 (arie de protecție specială avifaunistică - SPA și sit de importanță comunitară - SCI) în scopul conservării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a habitatelor de interes comunitar aflate în arealul grupării montane Șureanu-Parâng-Lotrului.
• Ierburi și flori  protejate: clopoțelul de munte, bujor de munte, usturoi siberian, ghințură, veronică, căldărușă, angelică, bulbuc de munte, chimionul țapului, volovatic, capul-călugărului, șopârliță, orhidee, cupă, omag, ruginare, limba cucului, bulbucul de baltă, arnică, stupitu-cucului, garoafiță de munte, gălbenuș, iarba câmpului, iarba-gâtului; precum și mai multe specii rare de mușchi.
• Mamifere, păsări, reptile, amfibieni, gândaci și fluturi; cu specii de:  urs brun, capră neagră, cerb, căprioară, lup cenușiu, mistreț, vulpe roșcată, râs, vidră de râu, veveriță; cocoșul de munte, cocoșul de mesteacăn, potârniche de tundră, ciuvică, caprimulg, ciocănitoare de munte, ciocănitoare neagră, ciocănitoare cu spate alb, muscar, muscar-gulera, huhurez mare, vipera cu corn, șarpele de alun , șarpele de apă, șarpele orb, șarpele lui Esculap, șopârla de ziduri, șopârla de câmp, salamandră, tritonul cu creastă, tritonul de munte, ivorașul-cu-burta-galbenă, broasca râioasă brună, brotacul-verde-de-copac; gândacul auriu, croitorul mare al stejarului, croitorul alpin, cosașul transilvan, fluturele purpuriu, apolonul negru, fluturele țestos, fluturele tigru sau fluturele auriu.

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *