Meniu

Valea Bâlii

Valea Bâlii este o rezervație naturală (de tip floristic, faunistic şi peisagistic) situată în sudul Transilvaniei, în extremitatea sud-estică a județului Sibiu (la limita de graniță cu județul Argeș) în Munții Făgăraș, pe teritoriul administrativ al comunei Cârțișoara. Aceasta este străbătută de drumul național DN7C - Transfăgărășan. Rezervația naturală (cu o intindere de 180 ha) se suprapune sitului de importanță comunitară - Munții Făgăraș şi ariei  de protecție specială avifaunistică - Piemontul Făgăraș
Imagine din rezervaţie (vezi sursă)

Valea Bâlii adăpostește mai multe specii de plante rare din flora spontană a României (ocrotite la nivel european); printre care: floare de colț (Leontopodium alpinum), bujor de munte (Rhododendron kotschyi), capul calugărului (Leontodon pseudotaraxaci), romaniță de munte (Anthemis carpatica), bulbuc de munte (Trolius europaeus), clopoțel (Campanula napuligera), coada vulpii (Alopecurus pratensis), poroinic (Orchis mascula), turtă (Carlina acaulis).

Fauna rezervației are în componență o gamă diversă de specii (mamifere, păsări, peşti, reptile şi amfibieni) protejate prin lege și aflate pe lista roşie a IUCN; astfel: urs brun (Ursus arctos), capră neagră (Rupicapra rupicapra), cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa), vulpe roșcată (Vulpes vulpes), cocoș de munte (Tetrao urogallus), ciuf-de-pădure (Asio otus), corb (Corvus corax), ieruncă (Tetrastes bonasia), vânturelul roșu (Falco tinnunculus), codroș de munte (Phoenicurus ochruros), șoim călător (Falco peregrinus), brumăriță de stâncă (Prunella collaris), cristel-de-câmp (Crex crex), stăncuță (Corvus monedula), ciocârlie-de-câmp (Alauda arvensis), acvilă-țipătoare-mică (Aquila pomarina), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șorecar comun (Buteo buteo), șorecar-încălțat (Buteo lagopus), sticlete (Carduelis carduelis), pupăză (Upupa epops), cuc (Cuculus canorus), mierlă (Turdus merula), păstrăv (Salmo trutta fario), clean (Leuciscus cephalus), boiștean (Phoxinus phoxinus), zglăvoacă (Cotus gobio), moioagă (Barbus meridionalis petenyi),  năpârcă (Anguis fragilis), salamandra carpatică (Triturus montandoni), brotacul-cu-burta-galbenă (Bombina veriegata).  

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *