Meniu

Soveja (sit Natura 2000)

Soveja este un sit de importanță comunitară inclus în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Acesta este situat în sud-vestul Moldovei (în județul Vrancea), pe teritoriile administrative ale comunelor Câmpuri, Negrileşti, Soveja şi Tulnici. Situl este străbătut de drumul naţional DN2L care leagă orașul Mărășești de Panciu și reprezintă o arie naturală (încadrată în bioregiune alpină şi continentală) aflată în sectorul central nord-vestic al Munților Vrancei (subunitate geomorfologică a Carpaților de Curbură, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali), în bazinul superior al râului Şuşiţa.

Situl Soveja la Tulnici (vezi sursa)

Aria naturală adăpostește, protejează și conservă o gamă floristică și faunistică diversă, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre.

La baza desemnării sitului se află mai multe specii faunistice aflate pe lista roșie a IUCN şi protejate la nivel european; printre care: două mamifere: ursul brun (Ursus arctos) şi liliacul comun (Myotis myotis); un amfibian: ivorașul cu burta galbenă (Bombina variegata); şi patru nevertebrate: croitorul de fag (Rosalia alpina), cosașul transilvan (Pholidoptera transsylvanica), fluturele-tigru (Callimorpha quadripunctaria) și un cărăbuș din specia Carabus variolosus.

Printre speciile vegetale întâlnite la nivelul ierburilor se află câteva rarități floristice; printre care: ghiocul (Centaurea triumfetti), ţintaura (Centaurium erythraea), coroniştea (Coronilla coronata), garofița sălbatică (Dianthus superbus), pufulița (Epilobium angustifolium), mlăștinița (Epipactis helleborine), fratele-priboiului (Geranium sylvaticum), sudoarea-calului (Ononis repens), sipică (Scabiosa lucida), cruciuliţă (Senecio cacaliaster), ruţişor (Thalictrum alpinum), cimbrişor sălbatic (Thymus glabrescens) și iarbă grasă (Sedum telephium).

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *