Meniu

Bazinul Fizeșului

Bazinul Fizeșului este un sit Natura 2000 (arie de protecție specială avifaunistică) localizat în partea central-estică a județului Cluj, pe teritoriile administrative ale comunelor Fizeșu Gherlii, Geaca, Sic și Țaga și pe cel al orașului Gherla. Acesta se află în bazinul hidrografic al râului Fizeș (afluent de dreapta al Someșului Mic) și reprezintă o zonă naturală (râuri, lacuri, mlaștini, turbării, pășuni, terenuri arabile și culturi, păduri de foioase și păduri în tranziție) încadrată în bioregiunea geografică continentală a Câmpiei Transilvaniei (subunitate geomorfologică a Depresiunii colinare a Transilvaniei). Situl include rezervațiile naturale: Lacul Știucilor, Stufărișurile de la Sic și Valea Legiilor; areal ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire mai multor specii de păsări migratoare și de pasaj.
Imagine din sit (vezi sursa)
Specii de păsări protejate la nivel european (prin Directiva CE 147/CE din 30 noiembrie 2009,  privind conservarea păsărilor sălbatice) semnalate în sit: acvilă-țipătoare-mică, pescăruș albastru, fâsă de câmp, fâsă de luncă, rață roșie, buhai de baltă, caprimulg, chirighiță neagră, chirighiță-cu-obraz-alb, barză albă, erete de stuf, șerpar, erete de stuf, erete vânăt, erete cenușiu, porumbel de scorbură, cristei de câmp, ciocănitoare de stejar, ciocănitoare neagră, ciocănitoare de grădină, ciocănitoare verzuie, egretă mică, egretă mare, șoim-de-iarnă, cufundar mic, cufundar polar, stârc pitic, stârc de noapte, viespar, bătăuș, sfrâncioc roșiatic, sfrânciocul cu frunte neagră, pescăruș mic, ciocârlie de pădure, gușă albastră, cresteț creț, cresteț cenușiu, cresteț pestriț, chiră de baltă, huhurez mare, fluierar de mlaștină, cuc, graur, pupăză, etc...Elefant.ro

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *