Meniu

Munții Trascăului

Munții Trascăului (sit SPA) este denumirea dată ariei de protecție specială avifaunistică situată în latura sudică a Munților Apuseni (grupă montană ce aparține lanțului carpatic al Occidentalilor), pe cursul mijlociu al râului Mureș.

Piatra Secuiului, Rimetea, județul Alba

Situl a fost desemnat în scopul conservării și protejării mai multor specii de păsări (migratoare, de pasaj, sedentare) și integrată în rețeaua ecologică europeană - Natura 2000 în România. Acesta are o suprafață totală de 93.189 ha. și se întinde în vestul Transilvaniei, pe teritoriile administrative ale județelor Alba și Cluj.

Imagine din sit (vezi sursa)
Aria protejată reprezintă o zonă muntoasă cu un relief (carstic și exocarstic) bine diversificat (vârfuri, cheiuri, văii, doline, măguri, lapiezuri, ponoare, peșteri) și suprafețe naturale acoperite cu păduri, pășuni și pajiști. Situl dispune de mai multe tipuri de habitate naturale de interes comunitar (păduri de conifere, păduri dacice fag, păduri dacice de stejar și carpen, păduri relictare, păduri relictare pe substrat calcaros, tufărișuri alpine și boreale, pajiști panonice și boreale, pajiști panonice de stâncării, pajiști calcifile alpine și subalpine, grohotișuri calcaroase) ce adăpostesc și asigură condiții prielnice de hrană, cuibărit și viețuire mai multor păsări rare.

Munții Trascău la intrare în Rimetea

La baza desemnării sitului se află câteva specii de păsări protejate la nivel european sau aflate pe lista roșie a IUCN; printre care: uliu păsărar, pescăruș albastru, fâsă de câmp, lăstun mare, acvilă de munte, acvilă țipătoare mică, cocoșul de mesteacăn, codobatură de munte, caprimulg european, barză albă, barză neagră, șerpar, erete de stuf, erete vânăt, erete cenușiu, cristei de câmp, lăstun de casă, ciocănitoare de stejar, ciocănitoare neagră, ciocănitoare cu spatele alb, ciocănitoarea verzuie, șoim de iarnă, șoim călător, șoimul rândunelelor, muscar-mic, rândunică roșcată, sfrâncioc roșiatic, ciocârlia de pădure, presură sură, ciuf pitic, viespar, fluturaș de stâncă, presură de munte, șoim călător, muscar-gulerat, muscar mic, aușel sprâncenat, mărăcinar negru, graur, cuc, ciuvică, mugurar, codroș de munte, cănăraș sau pitulice sfârâitoare.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii
într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern petrecerii unei vacanțe reușite.
Vă așteptăm cu drag!

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *