Meniu

Biserica de lemn din Bârsana

Biserica de lemn din Bârsana este un lăcaș de cult aflat pe Valea Izei (în locul numit dealul Jbâr) din localitatea omonimă, sat ce aparține zonei geografice și etno-culturale a Maramureșului istoric. Biserica datează din anul 1711 și are hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”.

Biserica de lemn din Bârsana, Maramureș

Biserica de lemn a fost construită de preotul Ioan Ștefanca (împreună cu fii săi și alți săteni) în locul numit „Părul Călugărului”, mutată în jurul anului 1739 pe Valea Izei. Biserica a fost mutată a doua oară când a fost adusă în sat în jurul anului 1795. Biserica este construită din bârne și are plan dreptunghiular, cu pridvor cu două niveluri și absidă a altarului în retragere. Bolta este poligonală, pe console, pridvoarele au arcade pe stâlpi sculptați. Acoperișul, cu dublă streașină, are deasupra pronaosului un turn-clopotniță cu o încăpere a clopotelor, cu arcade pe stâlpi și acoperiș înalt, piramidal. Interiorul a fost repictat în 1806 de zugravul de biserici Hodor Toader, în stil baroc și rococo. Picturile au fost executate pe lemn nivelat cu bucăți de pânză, fixate pe pereți și acoperite cu un strat de var, cum se obișnuia în acele timpuri. La construcția inițială a fost adăugat pridvorul cu două niveluri și au fost lărgite ferestrele. În anul 1929 au fost decupate ferestrele care încadrează ușa dintre naos și pronaos.

Biserica face parte începând cu anul 1999 din patrimoniului cultural mondial UNESCO și se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: MM-II-m-A-04517.

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *