Meniu

Mănăstirea Hurezi

Mănăstirea Hurezi (cunoscută de multă lume ca Mănăstirea Horezu) se află în satul Romanii de Jos din județul Vâlcea. Aceasta a fost ridicată între anii 1690-1693 și este cea mai importantă ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714. Mănăstirea Hurezi este monument istoric inclus pe lista patrimoniului cultural mondial, sub egida UNESCO.

Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost construită între 1690 și 1693 pe un plan trilobat, cu pridvor în stil brâncovenesc și cu arcade susținute de zece coloane de piatră, împodobite cu ornamente tipice Renașterii târzii. Ancadramentul ușii de intrare este din marmură sculptată. Pereții exteriori sunt decorați cu firide ornamentale cu cercuri și panouri dreptunghiulare. Pictura interioară este atribuită mai multor meșteri zugravi; dintre care doi greci: Constantinos și Ioan și patru români: Andrei, Stan, Neagoe și Ioachim. Catapeteasma este din lemn de tei sculptat, poleit cu aur. Biserica adăpostește mormântul lui Ioan Arhimandritul (primul stareț al mănăstirii), dar și pe cel al domnitorului, nefolosit deoarece Brâncoveanu a fost înmormântat la biserica „Sfântul Gheorghe“ din București.

Biserica- bolniţă "Adormirea Maicii Domnului” și foișorul

Ansamblul monastic are în componență: biserica ”Sf. Împărați” ctitorită de Constantin Brâncoveanu; biserica bolniței, ctitorită de doamna Maria (soția domnitorului) în 1696; schitul „Sfinților Apostoli“, ctitorit de starețul mănăstirii Ioan Arhimandritul la 1698; schitul Sfântului Ștefan, ctitorie a fiului cel mare al domnitorului, la 1703; paraclisul „Nașterea Maicii Domnului” (1697); Palatul Domnesc,  turnul-clopotniță, corpul de chilii și zidul de incintă, toate ridicate între anii 1692-1697; trapeza (1705-1706); fântâna și clădirile anexe construite în secolul XIX.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern pentru o vacanță reușită. Vă așteptăm cu drag!

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *